Bumlingar

Markanvisningstävling – Förslag, Nybyggnad bostäder

”Bumlingar” är fyra stadsvillor placerade i gränslandet mellan stad och natur. Gestaltningen är inspirerad av platsen, en abstraktion av klippor och träd. Husen skapar mötesplatser både på och kring byggnaderna. På husen finns en ”klippavsats”, en takterrass för de boende i bästa sydväst läge. För alla i Vega och Stockholm finns en klättervägg på ett av husens södra gavel som vetter mot en intilliggande park.

Husens L-form skapar en tyst sida mot gården och ett normalplan med varierande lägenheter med vitt skilda kvalitéer och rumsliga finesser. Två bokaler kommunicerar med gatan med sina höga glaspartier, generösa rumshöjd och överstora fönsterluckor.

De fyra husen har var sin färgton ur en strikt gråskala av ljusgrå till mörkgrå fibercementskivor. Fibercementskivorna har frästa vertikala spår vilket skapar varierande ljusspel över dygnet och trollar bort vertikala skivskarvar. Det ger husen en karaktär av staplade lager av sten. I en sockel av brädformad betong smälter sten och trä samman i ett och samma uttryck. Fasadetaljer som ribbverk och utvändiga fönstersmygar är utförda i trä som tillåts att gråna över tid och närma sig stenens kulörer.

Projektet utfördes som ett tävlingsförslag för delområde 3+4 i markanvisningstävlingen för Vegastaden, Haninge. Sundell Arkitekter och Wästbygg Projektutveckling vann inte detta delområde men tycker att förslaget är fint nog att leva vidare på vår hemsida. Vi är trots det mycket nöjda med tävlingsinsatsen och att vi tog hem segern med förslaget ”Lanterna” för delområde 2 inom samma tävling.

Fakta

Adress: Vegastaden, Haninge (Delområde 3+4)
Bruttoarea: 8000 kvm (88 lgh + 8 Bokaler)
Ansvarig arkitekt: Gabriel Wiklund
Handläggare: Natalie Adelhoefer
Medverkande: Mikael Andersson
Beställare: Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB
Visualisering: 3D-house

Se fler projekt