kv. Spantet 6 o Kölsvinet 6, Gröndal

Ombyggnad av flerfamiljshus

Högst upp på en brant slänt ner mot Mälaren i Gröndal ligger 7 punkthus i tegel uppförda runt 1944. Fastigheterna ägs av AB Stockholmshem som 2011 anlitade oss för att ta fram handlingar för upprustning av . I husen fanns 120 lägenheter och ett antal lokaler i källarplanen, vilka i de flesta hus är souterrängplan. Området har utökats med 5 lägenheter genom att lokaler placerade i markhöjd byggts om. Dessutom inrättades 2 tvättstugor som nås direkt från utsidan.

I samband med Samrådet med de boende togs en alternativ planlösning för samtliga lägenheter fram, vilket bl a innebar att delar av platsbyggda garderober revs för att få in ljus i hallen från köken.
Befintliga franska balkongdörrar som ligger högre än 2 m över mark kompletterades med en balkong med räcken som utfördes lika räcken till franska balkongdörrar.
Dessutom har befintliga entrédörrar har rustats upp och intilliggande konstverk har konserverats.
Alla ytskikt inom lägenheterna är utbytta. Väggarna har tapetserats och alla utrymmen förutom badrum har fått parkett.

Fakta

Adress: Ekensbergsvägen 41-57
Byggnadsår: 2012-2015
Bruttoarea:
Ansvarig arkitekt: Gunilla Alstad
Medverkande: Anna Duell, Joakim Rosén
Beställare: AB Stockholmshem
Projektledare: Endre Barat, AB Stockholmshem

Se fler projekt