Kv Hammarby-Smedby

Utvecklingsskisser, om- och tillbyggnad av verksamhetslokaler

Längs E4:an, just söder om trafikplats Glädjen i Uppland Väsby, ligger denna fastighet i utmärkt logistik- och skyltläge. Trots detta var det svårt att hyra ut kontorsytorna belägna i husets övre plan mot E4:an. Fastighetsägaren såg detta som ett tecken på att det var dags att ta ett nytt grepp om hela fastigheten.

Efter att noga ha studerat förutsättningarna, bla kring brandutrymning, föreslog vi att den 100 meter långa loftgången som utgjorde entrén till kontoren skulle rivas och att de två befintliga trapphusen skulle uppgraderas till huvudkommunikation. Vi fann också outnyttjad byggrätt som, tack vare en konstruktiv dialog med Upplands Väsby Kommun, gav oss möjligheten att bygga nya verksamhetsytor i husets båda ändar. De nya verksamhetsytorna kan kopplas till befintliga kontorsytor och ger fastigheten en bättre balans mellan mängden kontorsyta och verksamhetsyta.

Huset ömsar skinn efter nästan 40 år intill E4:an. Fasaderna får ny silverfärgad plåt och entréer och portar accentueras med svarta omfattningar. Hela fastigheten får ett nytt ordnat skyltkoncept i samklang med arkitekturen. De nya huskropparna plockar upp mått, linjer och proportioner från den befintliga byggnaden.

Mot Stockholmsvägen förvandlas en tidigare baksida till ytterligare en framsida. Nya väderskydd av sträckmetall kring lastkajerna ger ett ordnat uttryck. De delar upp den långa fasaden i mindre skala och möter villorna på andra sidan gatan som lysande lyktor i skymningen.

 

Fakta

Adress: Stockholmsvägen 26
Ursprungsarkitekt: HJS
Byggnadsår: 1977
Bruttoarea: Renovering Ca 6500 kvm. Nybyggnad 1730 kvm
Ombyggnadsår: 2015/2016
Ansvarig arkitekt: Gabriel Wiklund / Mats Lennfalk
Medverkande: Victoria Theander
Beställare: Fastighets AB Väderholmen
Projektledare: Mikael Karlsson / CMAB

Se fler projekt