Baldersvägen

LSS-boende i Huddinge

Under 2015 kommer kommunen att låta uppföra ett gruppboende på en tomt i anslutning till Sanda skogens friluftområde. Hösten 2014 anlitades vi för att ta fram förslag på en byggnad för 6 boende och de gemensamma utrymmen som dessa kräver. Under vintern har sedan en förfrågningshandling tagits fram i samarbete med övriga av kommunen anlitade konsulter.

De boende ska ha en fullvärdig bostad som ska kunna nås såväl neutralt som från de gemensamma utrymmena som placerats i mitten av byggnaden. På baksidan planeras en stor uteplats i anslutning till en trädgård som gränsar till skogen i nordöst. Varje bostad har en egen uteplats, som avskiljs från den övriga tomten med växtlighet. I anslutning till denna finns bostadens lägenhetsförråd och plats för cykelförvaring. På tomten finns också byggnader för gemensamma förråd och en cykelparkering.

Byggnaden utförs med fasader i tegel respektive puts, och taket beläggs med planplåt. Kulörer hålls i jordtoner för att smälta in i omgivningen.

Fakta

Adress: Baldersvägen
Byggnadsår: 2015 –
Ansvarig arkitekt: Gunilla Alstad
Medverkande: Mikael Andersson
Beställare: Upplands Väsby kommun / Torgny Fredling

Se fler projekt