Kv Rio, Stockholm

Ny entrébyggnad och upprustning av bostadshus till seniorboende

Kv Rio 9 på Gärdet är två st parallella förskjutna huskroppar med en central trapp-och hisshall i 11 våningar. Projektet omfattade ombyggnad av den ena fastigheten med adress Sandhamnsgatan 6, med 73 st befintliga lägenheter för äldreboende med vårdpersonal i fastigheten, till ett modernt seniorboende för 55+.
En stor satsning gjordes för att uppgradera hela fastigheten, och framförallt togs ett förslag fram för att tillskapa en ny entréhall till både seniorboendet och bibliotek, vårdcentral och en förskola i fastigheten intill. Den nya entréhallen av stål och glas skulle upplevas som en välkomnande lykta, en mötesplats för boende och besökare till biblioteket och de övriga verksamheterna som knyts samman av entréhallen.
Planformen ger en enkel stringent tydlighet där den bredare och högsta delen av entréhallen markerar huvudentrén. Hela volymen har en egen självklar dynamik och tydlighet som med klassisk elegans i en modern form klarar av attbalansera de två intilliggande byggnadernas stora volymer.

Fakta

Adress: Sandhamnsgatan 6
Byggnadsår: 1983, Ombyggnad, tillbyggnad entréhall 2010-2013
Bruttoarea: ca 6000 kvm
Ansvarig arkitekt: Urban Jällhage / Jan Sandberg
Medverkande: Majda Mehovic, Elizabeth Thompson
Beställare: Micasa / Bengt Gustafsson

Se fler projekt