Mellan Rum

Markanvisningstävling – Förslag, Nybyggnad bostäder

”Mellan Rum” är ett stadskvarter som skapar bra mellanrum. Den vinkleräta husformen på den oregelbundna tomten skapar triangulära ytor kring kvarteret som berikar staden i form av en torgbildning, förgårdsmark, samt odlingszoner för fasadgrönska.

Det noggrant gestaltade cykelförrådet utgör en tydlig gräns mellan den privata innergården och det offentliga triangulära torget som är en naturlig mötesplats placerad mellan äldreboende, förskola och bostäder. En plats för alla att stanna till vid och förundras över de små vattenpelarna som slumpvis tittar upp direkt ur torgytan.

Gestaltningen följer trapphusenheternas bredd som i den klassiska stenstaden. Två olika trapphusmoduler ger två gestaltningsteman. Den smalare modulen med små lägenheter får en tillbakahållen men massiv utformning som ett solitt block av genomfärgad tjockputs där putsens höga kvalitet får tala. Den andra pusselbiten gestaltas med tydliga horisontaler av tegel och fönsterband av plåt med varierande kulörer mellan de olika trapphusen.
Byggnadskropparna är genomgående 7 våningar höga för att möjliggöra en stor öppning i kvarteret som säkerställer rikligt med ljus till gården och skapar utblickar från lägenheterna mot de skogsbeklädda höjderna i öster.

Projektet utfördes som ett tävlingsförslag för delområde 1 i markanvisningstävlingen för Vegastaden, Haninge. Sundell Arkitekter och Wästbygg Projektutveckling vann inte detta delområde men tycker att förslaget är fint nog att leva vidare på vår hemsida. Vi är trots det mycket nöjda med tävlingsinsatsen och att vi tog hem segern med förslaget ”Lanterna” för delområde 2 inom samma tävling.

Fakta

Adress: Vegastaden, Haninge (Delområde 1)
Bruttoarea: 11000 kvm (131 lgh + 2 Bokaler samt 1 lokal)
Ansvarig arkitekt: Gabriel Wiklund
Handläggare: Mikael Andersson
Medverkande: Natalie Adelhoefer
Beställare: Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB
Visualisering: 3D-house

Se fler projekt