Odd Fellow Orden

Renovering, om- och tillbyggnad i innerstadskvarter

Sundell Arkitekter har anlitats för att ta fram förslag för en tillbyggnad av Odd Fellows fastighet, även kallad Banérska palatset, intill Kungsträdgården i centrala Stockholm. Huset har mycket gamla anor; gatuhuset härstammar från tiden före regleringen av gatunätet i området och byggdes ca år 1612 för greve Svante Banér. Under århundradena har huset sedan byggts om och till i många omgångar.

Projektet syftar till att hitta plats och möjligheter att bygga till ordens- och matsalar inom det tätbebyggda kvarteret, och i och med detta även lösa den invändiga tillgängligheten. Arbetet sker i tätt samarbete med byggnadsantikvarie.


Ursprungsarkitekter:
ca 1612 för greve Svante Banér: Okänd
ca 1650 för greve Svante Svantesson Banér: Mattias Spiehler
1898  för greve Per Magnus Brahe: Fredrik Liljekvist
1923 för Stockholms Odd Fellow-loger: Knut Nordenskjöld och Gustaf Adolf Falk

Fakta

Adress: Västra Trädgårdsgatan 11, Stockholm
Ursprungsarkitekt: Ett flertal; se löptexten
Byggnadsår: ca 1612 och framåt
Bruttoarea: 5200 kvm
Ombyggnadsår: 2016 –
Ansvarig arkitekt: Mats Lennfalk
Handläggare: Jenny Kvanta
Beställare: Odd Fellow / Gunnar Laninge

Se fler projekt