Vallastaden – Halvt parhus i fem plan

Nybyggnad privatbostad som del av bomässa

Den smala huskroppen klädd i skiffer är till stor del ett resultat av två viktiga grundförutsättningar; En orädd byggherre, i form av arkitektens egen bror, samt de stadsbyggnadsmässiga regler som Vallstadens detaljplan skänker den 147 kvadratmeter ”stora” fastigheten i form av tillåtande planbestämmelser, men som också skapar en brokig skara grannhus i varierande skala att förhålla sig till för att få husets och tomtens funktioner i rätt läge.

Huset är del av ett parhus där varje halva står på en egen fastighet och har utformats individuellt. Hushalvan intill har i stort skapats av grannarna själva och strategin har varit att inte samordna projekten arkitektoniskt förutom på ett tekniskt plan, samt att samarbeta genom att handla upp samma byggnadsentreprenör. Det har resulterat i två olika gestaltningar som delar hjärtvägg, helt i linje med visionen för Vallastaden.

Byggnaden står på en 7 meter smal tomt och har ett invändigt breddmått om 5 meter. Förutom entréplanet så är övriga plan 5×5 meter och sinsemellan förskjutna i vertikalled. Trapporna löper sick-sack genom huset i ett centralt atrium och förbinder de olika planen i en kontinuerlig rörelse ända upp till den infällda takterrassen. Varje plan svarar grovt för en programdel. Vardagsrum och kök finns på entréplanet. Rör man sig sedan uppåt så kommer man till ett större sovrum och badrum i nästa halvplan, därefter två mindre rum, sedan ett öppet och flexibelt ateljéplan. Därifrån löper den sista trappan på utsidan av fasaden upp till takterrassen. Terrassen med bästa solläge kompenserar för fastighetens östläge och den begränsade tomten, som också är omgiven av publika ytor på alla fria sidor i form av gata, kvarterstorg och en parkyta där kvarterets gemensamma felleshus finns, ett stort växthus med gemensamhetslokal.

Materialvalen är okomplicerade och har låg miljöpåverkan; trästomme med cellulosaisolering, golv och tak av gran av olika utförande samt en underhållsfri fasad av svart skiffer. Plank och förrådsbyggnad av grånad träpanel med tak av sedum.

Fakta

Adress: Lärdomsgatan 15
Byggnadsår: 2017
Bruttoarea: 179
Ansvarig arkitekt: Gabriel Wiklund
Beställare: Privat

Se fler projekt