Vällingby Park Skola

Ombyggnad av kulturhistoriskt värdefulla byggnader till skola och förskola.

Vattenfalls klassiska huvudkontor i Råcksta, Vällingby, ritades av Vattenfalls egen chefsarkitekt Sven Danielsson och stod färdigt år 1962. När verksamheten lämnade byggnaden 50 år senare fick Sundell Arkitekter uppdraget att rita en ny skola/förskola i en del av komplexet som nu blir ett nav i den nya stadsdelen Vällingby Park.

Vällingby Park Skola disponerar två byggnader; dels den långsmala fd länkbyggnaden mellan två höga skivhus och dels den fd personalmatsalen; en låg, nästan kvadratisk paviljongliknande souterrängbyggnad. Båda byggnaderna anses ha ett mycket högt bevarandevärde.

Hela byggnadskomplexet var i sitt ursprungliga skick konsekvent genomfört enligt utgångspunkterna ”Bra vardagsvara”, hållbarhet och underhållsfrihet, vilket varit viktigt för oss att förvalta och föra vidare. Ursprunglig inredning och material bevaras där så varit möjligt och nya ytskikt har släktskap med originalen. Trä och linoleum, vita väggar och svarta dörrpartier är tongivande i den uppdaterade versionen.

Programmet, med verksamhetens behov av stora rum för klasser och förskolegrupper, har inrymts i det i grunden ganska strama modulsystemet som i och med detta har fått en ny, öppnare struktur.

Fakta

Adress: Östersundsgatan 5 Vällingby
Byggnadsår: 2014 – 2015
Bruttoarea: 5900m²
Ansvarig arkitekt: Mats Lennfalk
Handläggare: Gabriel Wiklund
Medverkande: Elizabeth Thompson, Majda Mehovic, Jenny Kvanta
Beställare: Svea fastigheter och Academedia
Projektledare: P&E Fastighetspartner

Se fler projekt