Västra Roslags Näsby, Täby

Markanvisningstävling, planprocess, nybyggnad bostäder

Vi vässade pennan tillsammans med Wästbygg projektutveckling och vann markanvisningen för ett delområde inom den ambitiösa stadplanen för Västra Roslags Näsby. Höga hållbarhetsmål och mycket grönska är ledord för de nya kvarteren i en uppdaterad version av stationssamhälle längs Roslagsbanan.

Projektet består av tre hus som är ett hus. Ett hybrid-hus med ett traditionellt trapphus med små yteffektiva enplans lägenheter i mitten, och två hus med tvåvånings etagelägenheter mot sidorna. Man når etagelägenheterna från två nivåer av hängande trädgårdar på husets gårdssida. De hängande trädgårdarna är en utveckling av den traditionella loftgången. Här har räcket har blivit till en längsgående planteringslåda och bärverket får bli till en spaljé för klätterväxter. På taket finns odlingsbara takterrasser, både privata en stor gemensam. Via den gemensamma takterrassen når man två takvillor med egen ytterdörr och terrass på taket. I gatunivå har vi åtta stadsradhus med tegelfasader. De har en förhöjd förgårdsmark mot gatan och en större täppa mot gården. Uppåt i huset får alla lägenheter istället en balkong med ett stort skjutglasparti som utgör nästan halva ytterväggen i det anslutande rummet. Med glaspartiet öppet så når kvällssolens strålar långt in i lägenheten och gränsen mellan ute och inne suddas ut. Ovanför stadsradhusen så är fasaderna putsade i samma kulör som underliggande tegel. Släta putsfält binder samman de fönster som hör till en och samma etagelägenhet och blir till en försiktig dekoration som blir olika tydlig beroende på hur skuggorna faller på fasaden.

Med en lite annorlunda organisation och mix av bostadstyper så maximeras boendekvalitéerna i varje enskilt läge inom huset och i relation till staden runt omkring.

Fakta

Adress: Gamla Norrtäljevägen / Enhagsvägen
Byggnadsår: 2017-2019
Bruttoarea: 4000 kvm
Ansvarig arkitekt: Gabriel Wiklund
Medverkande: Joakim Rosén, Majda Mehovic
Beställare: Wästbygg projektutveckling

Se fler projekt